188. Föd slavarna av det ni äter

188 – Sa´îd bin Sulaymân berättade för oss: Marwân bin Mu´âwiyah berättade för oss: al-Fadhl bin Mubashshir berättade för oss: Jag hörde Djâbir bin ´Abdillâh säga:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att slavar behandlas väl och sade: ”Föd dem av det ni äter, klä dem i era kläder och plåga inte Allâhs (´azza wa djall) skapelse.”1

FÖRKLARING

Liksom i den föregående hadîthen framgår det att ägaren är skyldig att behandla sin slav väl, föda honom av det han äter och klä honom i det han klär sig samt låter bli att anförtro honom uppgifter han inte klarar av. Ju mer han underlättar för sin slav desto större belöning får han. Detsamma gäller arbetaren; ju mer arbetsgivaren underlättar för arbetaren desto större belöning får han.

1Autentisk.