187. Klä slavarna i det ni klär er

187 – Muhammad bin ´Abbâs berättade för oss: Hâtim bin Ismâ´îl berättade för oss, från Ya´qûb bin Mudjâhid Abû Harzah, från ´Ubâdah bin al-Walîd bin ´Ubâdah bin as-Sâmit som sade:

”Jag och min fader gick ut i detta Hjälparnas kvarter för att söka kunskap innan de alla hade avlidit. Den förste vi träffade var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare Abûl-Yasar och hans slav. Abûl-Yasar och hans slav var iklädda var sin Ma´âfirî-rock. Jag sade: ”Farbror, du borde byta rock med din slav så att ni har var sin mantel av samma slag.” Han strök mitt hår och sade: ”Allâh, välsigna honom! Käre brorson! Dessa min två ögon har sett, dessa mina två öron har hört och detta mitt hjärta har förstått profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Låt dem äta av det ni äter och klä dem i det ni klär er.”

Jag tar lättare på att förse honom med det jordiska än att han skall ta mina goda handlingar på Domedagen.”1

FÖRKLARING

Denna hadîth är sammanhängande med de föregående hadîtherna som är relaterade till slavens rättigheter och klargör att slavar får varken besväras eller försummas. Den slav som pryglas eller misshandlas skall få sin hämnd på Domedagen om han så pryglats eller misshandlats av sin ägare.

Hadîthen uppmanar ägaren att klä och föda sin slav och slavinna i det han klär sig själv respektive äter själv. Detta är det fina bemötandet som Allâh (´azza wa djall) befallde när Han sade:

وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Och gör gott – Allâh älskar dem som gör det goda och det rätta.”2

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

”Och gör gott mot andra såsom Allâh har gjort gott mot dig.”3

Till ägarens fina bemötande av slaven hör att han föder honom av sin föda och klär honom i det han klär sig själv.

1Autentisk.

22:195

328:77