187. Därför skapar Allâh ondska

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 206-207

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

143 – Både det goda och det onda är förutbestämda för slavarna.

FÖRKLARING

Ödet har redan tagits upp. Tron på ödet är, som sagt, en av trons sex pelare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.”1

Författaren (rahimahullâh) hämtade den betydelsen direkt från hadîthen. Både godhet och ondska är bestämda av Allâh (´azza wa djall). Ingenting i universumet sker utan Allâhs beslut och bestämmelse. Det måste betros. Allâh (´azza wa djall) skapar godhet och ondska utav vishet:

وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

”Och Vi prövar er med såväl motgång som medgång. Och ni skall föras tillbaka till Oss.”2

På så viss särskiljs troende, monoteister och folk som kuvar sig Allâh från otrogna, avgudadyrkare och ateister. Utan godhet skulle särskiljningen aldrig ägt rum.

Allâh älskar godhet, Han skapar den och Han bestämmer den. Allâh hatar ondska, men Han skapar och bestämmer ondska utav visdom, för att pröva och testa. Utan ondska skulle inte otro och fientlighet mot profeter och sändebud kommit upp till ytan. Utan godhet skulle inte kamp, påbud av rätt, förbud mot orätt och kärlek och hat för Allâhs sak kommit upp till ytan. Med andra ord hade det inte funnits någon skillnad mellan människorna. Måhända invänder någon med att undra hur Allâh kan bestämma avguderi och otro om Han ändå hatar dem? Jo, Han skapar dem utav vishet och för att särskilja människorna:

مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ

”Det är otänkbart att Allâh skulle låta de troende leva i de former som ni lever, längre än till dess Han skilt mellan de onda och de goda. Men Allâh låter er inte få insikt i det dolda.”3

Vi ser ingen skillnad på lydiga och olydiga utan handlingar. Det är handlingar som skiljer på den olycklige från den lycklige. Saker och ting faller inte på plats utan motsatser.

1Muslim (8).

221:35

33:179