185. Tvagning bryts varken när tidsfrist går ut eller när läderstrumpor tas av

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/151)

Bryts en persons tvagning om han tar av sig sina strumpor eller läderstrumpor innan hans tidsfrist går ut och efter att ha bestrukit dem? Hans tvagning bryts inte; hans tvagning förblir. Däremot kan han inte ta på sig dem igen förrän han tvår sig på nytt.

Detsamma gäller den person vars bestryknings tidsfrist går ut samtidigt som han är ren; hans tvagning bryts inte för det. Han bibehåller sin tvagning till dess att han bryter den. Det är den starkaste åsikten i sakfrågan, nämligen att tvagningen bryts varken när tidsfristen går ut eller när läderstrumporna tas av.