185. Paradiset och Elden är redan skapade

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 204-205

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

141 – Paradiset och Elden är redan skapade. De kommer aldrig att upphöra existera.

FÖRKLARING

Till Domedagens händelser hör paradiset, som är de gudfruktigas boning, och Elden, som är syndarnas boning. Allâh (ta´âlâ) sade om paradiset:

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

”… som står berett att ta emot de gudfruktiga.”1

Han sade om Elden:

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

”… som hålls i beredskap att ta emot de otrogna.”2

De båda boningarna är ändlösa och existerar i skrivande stund. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Allâh (ta´âlâ) sade:

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

… som står berett att ta emot de gudfruktiga.”

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

… som hålls i beredskap att ta emot de otrogna.”

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En dag var vi tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när vi hörde hur något föll ned. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Vet ni vad det där var?“ Vi sade: “Allâh och Hans sändebud vet bättre.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): “Det där var en sten som kastades i helvetet för sjuttio år sedan. Först nu nådde den dess botten.”3

Det bevisar att helvetet är skapat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om hettan och kylan:

Elden klagade inför sin Herre och sade: ”Herre! Jag förtärs inombords.” Han lät den då andas ut två gånger; en gång på vintern och en gång på sommaren. Det är det ni upplever som varmast och kallast.”4

Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

En gång var vi och reste med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då böneutroparen ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” Då han återigen ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” När han ånyo ville ropa till bön sade han: ”Svalka.” Efter att skuggan blivit lika lång som kullarna sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Den höga hettan kommer från helvetets avdunstning.”5

Dessutom öppnas en dörr till paradiset för den döde troende i hans grav, och en dörr till helvetet för den döde hädaren i hans grav. Det bevisar att både paradiset och helvetet existerar nu. Denna dogm förnekar de vilsna, som påstår att de skapas först på Domedagen.

13:133

22:24

3Muslim (2844).

4al-Bukhârî (537) och Muslim (617).

5al-Bukhârî (629) och Muslim (616).