183. Inget bad i läderstrumpor

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/150)

Kuriosum:

1 – Hadîthen bevisar att urinering och tarmuttömning bryter tvagningen. Väderspänning bryter också tvagningen. Förtäring av kamelkött likaså. Detsamma gäller djup sömn under vilken sovaren inte märker att hans tvagning bryts. Vad blod beträffar, bryter det inte tvagningen så länge det inte kommer från könsorganet eller analöppningen. Inte heller bryter kräkning tvagningen. Faktum är att inget som utsöndras ur kroppen bryter tvagningen bortsett från urin, avföring och väderspänning.

2 – Det är inte tillåtet att bestryka läderstrumporna i samband med bad.