182. al-Qummîs elfte förvrängning av at-Tawbah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Intisâr li Kitâb-il-´Azîz al-Djabbâr, sid. 253-254

al-Qummî sade:

Han sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

TROENDE! Frukta Allâh och håll samman med de sanningsenliga!”1

Han säger att man ska vara med ´Alî bin Abî Tâlib och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. Beviset för det är Allâhs ord:

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

Bland de troende finns det män som håller fast vid de löften som de har avgett inför Allâh; av dem har några fått ge sina liv….”

Det vill säga Hamzah:

وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ

… andra avvaktar…”2

Det vill säga ´Alî bin Abî Tâlib. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

TROENDE! Frukta Allâh och håll samman med de sanningsenliga!”

De är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus. ´Alî bin Ibrâhîm sade: ”De är imamerna.”3

Att tolka de sanningsenliga som ´Alî bin Abî Tâlib och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hus är en förvrängning av Allâhs tal och lögn om Allâh. De sanningsenliga är först och främst alla profeter, framför allt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De troende är ålagda att tro på Allâh som sig bör och vara med de sanningsenliga i allmänhet och att de tillsammans med dem tror på allt som Allâh har föreskrivit och vidhåller trovärdighet. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Håll er till trovärdighet. Trovärdighet leder till rättfärdighet och rättfärdighet leder till paradiset. En man kommer att vara trovärdig till dess att han skrivs upp som trovärdig hos Allâh. Håll er borta från lögn. Lögn leder till synder och synder leder till Elden. En man kommer att ljuga till dess att han skrivs upp som lögnare hos Allâh.”4

19:119

233:23

3Tafsîr al-Qummî (1/307).

4al-Bukhârî (6094) och Muslim (2607).