181. Slavens vedergällning

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/205)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

181 – Muhammad bin Yûsuf och Qabîsah berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Habîb bin Abî Thâbit, från Maymûn bin Abî Shabîb, från ´Ammâr bin Yâsir som sade:

”Ingen slår sin slav orättvist utan att han får sin vedergällning på Domedagen.”1

182 – Abû ´Umar Hafs bin ´Umar berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Abû Dja´far berättade för mig: Jag hörde Abû Laylâ säga:

”Salmân gick ut och såg hur halm föll ur ut hans riddjurs krubba varvid han sade till sin betjänt: ”Hade jag inte befarat vedergällning hade jag smärtat dig.”2

FÖRKLARING

Dessa två rapporteringar bevisar att ägaren som slår eller riktar falska anklagelser mot sin slav, slipper rättegång för det i jordelivet. Det vill säga att den legitime domaren kommer inte att ställa honom inför rätta för det liksom han gör med två fria människor. Däremot kommer rättegången att hållas på Domedagen, ty Allâh (´azza wa djall) är en rättvis domare som låter den förtryckte återfå sin rätt från förtryckaren om han så skulle vara den förtrycktes ägare:

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

Din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.”3

1Autentisk berättarkedja.

2Autentisk berättarkedja.

318:49