180. Människor kommer att känna igen varandra

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 198

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

140 – Vi tror på Domedagens uppståndelse, avlöning, utfrågning, räkenskap, uppläsning ur böcker, belöning, straff samt Vägen och Vågen.

FÖRKLARING

Efter gravlivet uppstår människorna ur sina gravar. Gravarna hyser och bevarar kropparna. I samband med Uppståndelsen låter Allâh dessa kroppar uppstå ur sina gravar liksom Han skapade dem första gången till fullo:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

Liksom Vi grep Oss an med den fösta skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det! ”1

Kropparna kommer att återskapas som de en gång brukade vara såtillvida att människor kommer att känna igen varandra. Därefter befaller Allâh Isrâfîl att blåsa en andra gång i hornet varpå alla kroppar besätts av sina själar.

Samlingsplatsen åsyftar den plats där alla samfund ska samlas. Efter Uppståndelsen samlar Allâh ihop alla människor som någonsin har levt. Allâh förmår ju allting. Tron på Uppståndelsen utgör en av trons sex pelare, säger hadîthen.

121:104