18. Vilka skyldigheter har du gentemot muslimerna?

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Fråga 18: Vilka skyldigheter har du gentemot muslimerna?

Svar: Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

”De troende är bröder.”1

Det är obligatoriskt att du tar till dig dem som bröder. Du skall önska dem det du önskar dig själv och hata för dem det du hatar för dig själv. Du skall sträva så gott du kan efter deras välgång och se till att deras relationer är bra och att de är enade och sammansvurna om sanningen.

Muslimen är muslimens broder; han behandlar inte honom orättvist, han sviker inte honom, han ljuger inte för honom och han förnedrar inte honom.

Därtill skall du ge den särskilda rättigheten till de behöriga liksom föräldrarna, släktingarna, grannarna, vännerna och arbetskamraterna.

FÖRKLARING

Det trosrelaterade brödraskapet är starkt. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Men de troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmosan och de lyder Allâh och Hans sändebud. Dem skall Allâh visa barmhärtighet. Allâh är allsmäktig, vis.”2

وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنكُمْ

”Och de som hädanefter antar tron och utvandrar och tillsammans med er strävar och kämpar – de skall vara ett med er.”3

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

De troende är bröder. Försona därför två bröder och frukta Allâh så att ni benådas.”

Dessa verser intygar om de troendes brödraskap.

Det islamiska brödraskapet binder muslimerna oavsett deras ras och nationalitet. Om en person är religiös och följer Sunnah, måste han behandlas utifrån brödraskapets plikter. Om han insjuknar, besöker de honom. Om han behandlas orättvist, stöder de honom. Om han dör, följer de hans begravningståg. Om han råkar ut för en olycka, hjälper de honom. Om han erhåller något positivt, gratulerar de honom. De önskar honom det de önskar sig själva. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Var inte avundsjuka på varandra, erbjud inte högre pris för en vara för att lura varandra, hata inte varandra, vänd inte era ryggar åt varandra och ta inte varandras kunder. Var Allâhs slavar, bröder. Muslimer är bröder. De behandlar inte varandra orättvist, de sviker inte varandra och de förnedrar inte varandra.” Han pekade tre gånger mot bröstet och sade: ”Gudsfruktan ligger här. För att bevisa en persons ondska räcker det att han förnedrar sin muslimske broder. Varje muslim är förbjuden för muslimen; hans blod, hans egendom och hans heder.”4

Dessa plikter har Allâh förpliktigat Sina slavar emellan.

Angående de specifika rättigheterna, liksom föräldrarnas, släktingarnas, grannarnas och arbetarnas rättigheter, så finns det rapporterade bevis om just dem. Allâh har befallt barnen att vara hängivna till föräldrarna; fadern, modern och deras föräldrar. Han nämnde deras rättighet med Sin rättighet och sade:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och att visa godhet mot föräldrarna. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem.” 5

Föräldrarnas rättighet är den största rättigheten efter Allâhs (´azza wa djall) rättighet.

Även släktingar har sina rättigheter. Han (ta´âlâ) sade:

وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ

”De som är knutna till varandra genom blodsband står dock enligt Allâhs beslut närmare varandra.”6

Allâh har låtit släktingarna ärva varandra och fastställt deras arvedel i ”an-Nisâ’”. Både föräldrarna och släktingarna har rätt till försörjning så länge de är behövande.

Också grannarna har sina rättigheter. Hadîthen säger:

”Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen skall ära sin granne.”7

Grannen har rätt att inte besväras, få bistånd när han behöver hjälp och ta lån om grannen har det bra ställt. Detsamma gäller vännerna; alla har rätt till lojalitet, trohet och pålitlighet.

Arbetarna har rätt till lojalitet. De skall få sina löner. Det är obligatoriskt att leva upp till den rätten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är orättvist att en förmögen lånetagare skjuter upp på återbetalningen av en skuld; hans heder exponeras och han exponerar sig själv för bestraffning.”8

Dessa rättigheter måste muslimerna efterleva sinsemellan. Dessvärre är muslimernas tillstånd beklagligt idag.

149:10

29:71

38:75

4Muslim (2564).

517:23

68:75

7al-Bukhârî (6019) och Muslim (47).

8Abû Dâwûd (3627) och an-Nasâ’î utan formuleringen ”Det är orättvist”. God enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd”.