18. Vilka skyldigheter har du gentemot muslimerna?

Fråga 18: Vilka skyldigheter har du gentemot muslimerna?

Svar: Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

”De troende är bröder.”1

Det är obligatoriskt att du tar till dig dem som bröder. Du skall önska dem det du önskar dig själv och hata för dem det du hatar för dig själv. Du skall sträva så gott du kan efter deras välgång och se till att deras relationer är bra och att de är enade och sammansvurna om sanningen.

Muslimen är muslimens broder; han behandlar inte honom orättvist, han sviker inte honom, han ljuger inte för honom och han förnedrar inte honom.

Därtill skall du ge den särskilda rättigheten till de behöriga liksom föräldrarna, släktingarna, grannarna, vännerna och arbetskamraterna.

149:10