18. Vem var den förste som trodde på profetens budskap?

Fråga 18: Vem var den förste som trodde på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap?

Svar: Den första kvinnan som trodde på honom var Khadîdjah (radhiya Allâhu ´anhâ).

Den förste gamlingen som trodde på honom var Waraqah bin Nawfal.

Den förste medelåldersmannen som trodde på honom var Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh).

Det första barnet som trodde på honom var ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh).

Den förste slaven som trodde på honom var Zayd bin al-Hârithah (radhiya Allâhu ´anh).

Den första trälen som trodde på honom var Bilâl (radhiya Allâhu ´anh).

De som konverterade till islam via Abû Bakrs kall var ´Uthmân bin ´Affân, ´Abdur-Rahmân bin ´Awf, Sa´d, Sa´îd, Abû ´Ubaydah bin al-Djarrâh och andra.