18. Välj din andel av lycka och olycka

Vad som tröstar de olycksdrabbade är att om den olycksdrabbade härdar och räknar med belöning och förlitar sig på Allâh utav hopp om att Allâh kommer att ge honom en ersättning för det förlorade, kommer Allâh inte låta honom stå tomhänt. Helt visst kommer Han att skänka honom en ersättning. Ty allting bortsett från Allâh kan ersättas.

Han skall veta att hans andel av olyckan beror på hur han förhåller sig till Allâh. Den som behagas kommer att få välbehag och den som förargas kommer att få förargelse. Välj vilken av dessa två andelar som du vill ha.

Om du visar vrede och otacksamhet hör du till de förlorade.

Om du visar sorg och försummelse i förhållande till plikterna och förbuden hör du till de försumliga.

Om du visar klagomål och brist på tålamod och välbehag hör du till de förlorade.

Om du visar invändning mot Honom och förtal av Hans vishet och disputerar om ödet, knackar du på avfallets dörr som kommer att öppnas till dig så att du går genom den. Akta dig så att inte Allâhs straff faller över dig. Han är fullt medveten om den som motsätter sig Honom.

Om du visar tålamod och stabilitet för Allâhs skull hör du till de tålmodiga.

Om du visar välbehag med Allâh och glädje åt Hans beslut hör du till de nöjda.

Om du visar lov och tacksamhet hör du till de tacksamma och de lovprisande.

Om du visar Honom kärlek och längtan efter att få träffa Honom hör du till dem som uppriktigt älskar Allâh.

Ahmad rapporterade i sin ”al-Musnad och likaså at-Tirmidhî från Mahmûd bin Lubayd som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om Allâh älskar ett folk prövar Han det. Den som behagas kommer att få välbehag och den som förargas kommer att få förargelse.”

Den nyttigaste medicinen som den olycksdrabbade kan ta är att hålla med om sin Herre och Gud om det som Han älskar och behagas av. Kärlekens unika drag är att man älskar det älsklingen älskar. Den som säger att han älskar sin älskling och sedan hatar det älsklingen älskar och älskar det älsklingen hatar har vittnat mot sig själv att han ljuger och fått sin älskling att bli arg på honom. Abûd-Dardâ’ sade:

”När Allâh gör ett beslut tycker Han om att människorna behagas av det.”

´Imrân bin Husayn sade på sin dödsbädd:

”Jag älskar mest det som Han älskar mest.”

Abûl-´Âliyah sade efter det:

”Det där är medicinen och botemedlet för dem som älskar Allâh, men det är inte alla som klarar av att bota sig på det viset.”

Titta på dessa olika sätt och välj själv – må Allâh leda oss och dig till det som Han älskar.