18. Tre innoverade teorier om Qur’ânens skapelse

Innovatörerna i frågan består av tre grupper:

1 – En grupp säger att Qur’ânen är skapad. Några av dem är Mu´tazilah och de som håller med dem om denna vidriga innovation.

2 – En grupp säger att uttalet av Qur’ânen är skapat. De är innovatörer enligt Salaf medan de som säger att Qur’ânen är skapad är otrogna enligt Salaf.

3 – En grupp säger varken att Qur’ânen är skapad eller oskapad. De är de passiva och är värre än dem som säger att Qur’ânen är skapad.