18 – Synder förstör intellektet

Synder förstör intellektet. Intellektet har ett ljus. Synden släcker onekligen intellektets ljus. När dess ljus släcks, försvagas och minskar det. Vissa av Salaf sade:

”Ingen handlar olydigt mot Allâh förrän hans intellekt är borta.”

Det är till synes så. Om hans intellekt hade varit närvarande skulle han inte ha syndat under tiden som han är i Herrens (ta´âlâ) hand, under Hans förfogande, i Hans hem och på Hans matta. Hans änglar närvarar och tittar på honom. Qur’ânen förbjuder honom. Tron förbjuder honom. Döden förbjuder honom. Elden förbjuder honom. Det goda som han går miste om när han syndar är oerhört många gånger större än den glädje och njutning som han upplever när han syndar. Finns det då någon som har ett friskt intellekt som syndar?