18. Så tror Murdji’ah

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 77-78

Innovatörer har öknamn och namn som inte alls påminner om namn tillhörande rättfärdiga människor, imamer eller lärde från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund. Till deras namn hör:

Murdji’ah. De påstår att tron består enbart av tal utan handling, att tron är tal och att handlingar är bara föreskrifter. Därtill menar de att tron är en enda massa, att folks tro inte varierar och att deras tro är densamma som änglarnas och profeternas tro. Dessutom hävdar de att tron varken stiger eller sjunker och att den inte ska förbehållas. Den som uttalar tron och inte handlar, är en sann troende enligt dem. Lägg till det att de reservationslöst anser sig vara troende hos Allâh. Allt detta hör till Murdji’ahs dogm som är den vidrigaste och vilsnaste av dogmer.