18. Profeten tolkade inte Allahs egenskaper

76 – Med det sagt klargörs det att ingen annan än Allâh (ta´âlâ) känner till de mindre klara versernas realia, att de som eftersträvar denna realia är vilsna och att ingen får göra det. Det fordrar att det mindre klara är relaterat till Allâhs (ta´âlâ) egenskaper och dylikt och inte det som sägs vara generaliserat, okänt för dem som inte är forskande lärda eller lösrykta bokstäver. Ty vissa lärda har ju kunskap om det omnämnda. Exempelvis talade Ibn ´Abbâs och andra om vissa av dessa ämnen. Alltså kan versen inte handla om dem – och Allâh vet bättre.

77 – I Sunnah framgår det på två sätt:

1 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

De värsta frågorna är nyheterna.”1

Dessa tolkningar hör till nyheterna ty de existerade inte på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares tid. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”

Den som uttalar sig om Qur’ânen efter sin egna åsikt förfelar ehuru han har rätt.”2

Detta de gör är ju tal om Qur’ânen efter egen åsikt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Han berättade att alla andra skall till Elden. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”

Dessa tolkningar tillhör inte hans sak.

2 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste upp dessa verser, berättade hadîther, förkunnade dem för sina följeslagare och befallde dem att förkunna dem vidare utan att någonsin förklara dem eller nämna någon tolkning till dem. Enligt samstämmigheten är det inte tillåtet att skjuta upp på klarifikation i tid av behov. Om de hade haft en tolkning hade det inte varit tillåtet att utelämna tolkningen och därmed sinka klarifikationer. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förteg om sakfrågan blev också vi ålagda att förtiga om sakfrågan, ty Allâh har ju befallt oss att följa honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och berättat för oss att han är en exemplarisk förebild för oss att ta efter:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

”I Allâhs sändebud har ni ett gott föredöme för alla som ser fram mot Allâh och den Yttersta dagen och som ständigt har Allâh för ögonen.”3

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var på Allâhs raka väg, och den som tar hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg är tvivelsutan på Allâhs raka väg. Alltså måste vi följa honom och stanna där han stannade och förtiga där han förteg för att vara på hans väg. Hans väg är trots allt Allâhs väg som Han befallde oss att följa när Han sade:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

Detta är Min raka; följ den…”

Samtidigt förbjöd Han oss alla andra vägar och sade:

وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

… och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”

1Muslim (592), Ahmad (3/310) och al-Bayhaqî (3/313).

2Abû Dâwûd (3652) och at-Tirmidhî (2952) som sade:

”Hadîthen är främmande. Vissa lärde har talat om Suhayl bin Abî Hazm.”

Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (2952).

333:21