18. Olika böner om skydd

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 28-29

Bön om skydd handlar om att vädja om hjälp och skydd mot svårigheter och undergång. Den består av flera typer:

1 – Att be Allâh (´azza wa djall) om skydd. Denna handling hör till de förträffligaste och fullkomligaste handlingarna och sändebudens och deras följeslagares praxis. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ

”Ni bad er Herre om hjälp och Han bönhörde er: ”Jag skall sända tusen änglar till er i led efter led som förstärkning.”1

2 – Att be döda eller frånvarande och inkapabla personer om skydd. Denna handling anses vara avguderi, ty den utförs endast för att man tror att de besitter ett dolt förfogande över skapelsen. Följaktligen tillskrivs de en del av herraväldet. Allâh (ta´âlâ) sade:

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

”Vem är Den som bönhör den betryckte som ropar till Honom i nöd och befriar denne från det onda, och vem är Den som har låtit er ta jorden i besittning? Kan det finnas en sann gud vid sidan av Allâh? Lite är vad ni ägnar någon eftertanke.”2

3 – Att be levande, handlande och kapabla människor om skydd. Denna handling är tillåten på samma sätt som det är tillåtet att be dem om hjälp. Allâh (ta´âlâ) sade om Mûsâ (´alayhis-salâm):

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ

”Och den som hörde till hans folk ropade till att hjälpa honom mot hans fiende. Och Mûsâ slog till denne med knuten näve och slaget dödade honom.”3

4 – Att be en levande och inkapabel människa om skydd utan att anse att hon besitter en dold kraft. Exempel på det är att be en förlamad person om skydd mot en anfallande fiende. Detta är ingenting annat än dumhet där den förlamade görs till åtlöje. Således är handlingen förbjuden. En annan anledning är att andra kan få för sig att denna inkapabla person besitter en dold kraft som han räddar nödställda med.

18:9

227:62

328:15