18. Inget är omöjligt för Allah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

16 – Ty Han förmår allting. Allt behöver Honom. Allt är lätt för Honom och Han behöver ingenting:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) sade när han började behandla Allâhs namn och egenskaper som tillkommer Hans väldighet och majestät:

Ty Han förmår allting.”

Han syftar på vad som har föregåtts av Allâhs egenskaper och Hans frånkännanden av brister.

Allâh förmår allt. Inget Han vill skapa, likvidera eller förfoga över är omöjligt för Honom. Allâh är nämligen kapabel till allt. Alla skapelser är i behov av Honom i alla fall. Författaren sade:

Allt behöver Honom.”

Beviset för det är Allâhs (´azza wa djall) ord:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och Allâh är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.”

Också profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh! Jag hoppas på Din nåd så överlåt inte mig till mig själv för ett ögonblick. Korrigera hela min sak. Det finns ingen sann gud utom Du.”2

Författaren (rahimahullâh) sade:

Allt är lätt för Honom…”

Det är allomfattande. Allt i skapelsen är lätt för Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Det är lätt för Allâh att ge dem liv, ta deras liv och försörja dem. Allt i jordelivet, gravlivet och i livet efter detta är lätt för Allâh. Ty Han är den Starke, den Förmögne, den Härskande. Inget i himlarna eller på jorden är omöjligt för Honom.

142:11

2al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (701), Ahmad (20430), Abû Dâwûd (5090) och an-Nasâ’î (10330). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (228).