18. Idoldyrkarnas tre största tvivel

Publicerad: 19.10.05

Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Källa: Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 58-60

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Dessa är deras tre största tvivel. Då du vet att Allâh har klargjort dem för oss i Sin skrift och förstår dem väl, blir allting annat mycket lättare.

Om han säger att han dyrkar bara Allâh och att hans fasthållning vid och bön till rättfärdiga inte räknas som dyrkelse, ska du fråga honom om han medger att Allâh har förpliktigat honom att dyrka Allâh allena. Om han säger ja, ska du be honom klargöra dyrkan som ägnas åt Allâh allena, som för övrigt är Hans rätt. Om han inte har kunskap om dyrkan och dess typer, klargör du den för honom med hjälp av Allâhs (ta´âlâ) ord:

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

”Åkalla er Herre i det tysta med ödmjukt sinne; Han älskar inte dem som går till överdrift.”1

Då du lärt honom detta frågar du honom om han numera vet att åkallan är dyrkan. Han måste säga ja, åkallan är ju dyrkans stomme. Om du medger att åkallan är dyrkan och du åkallar Allâh dag och natt utav fruktan och hopp och sedan åkallar en profet eller någon annan; har du härmed avgudat med Allâh eller inte? Han måste säga ja.

FÖRKLARING

När du inser hur deras tre största tvivel blottas ska du veta att alla deras övriga tvivel är än klenare. Han nämnde de tre tvivlen:

1 – Avgudadyrkarna avgudar med Allâh då de ber andra om skapande och uppehälle. Det gör inte vi. Vi vet att Allâh är Skaparen och Försörjaren.

De har numera fått reda på att avgudadyrkarna avgudade inte alls med Allâh genom att be andra om skapande och uppehälle. Även de visste att Allâh är Skaparen och Försörjaren.

2 – Avguderi är dyrkelse ägnad åt statyer.

Det har klargjorts för dem att avgudadyrkarna dyrkade såväl statyer som andra skapelser.

3 – De dyrkar inte rättfärdiga människor; de ber dem bara om medling.

Med andra ord de forna avgudadyrkarnas syfte. De dyrkade inte heller sina gudomar för att de ansåg att de skapade eller försörjde; de dyrkade dem för att de skulle medla för dem och föra dem närmare Allâh. Det ni säger är detsamma avgudadyrkarna gjorde. Tvivlet är alltså avslöjat. Det är klart och tydligt att de också är avgudadyrkare som erkänner att Allâh är Skaparen, Försörjaren och deras Herre och att deras avguderi går ut på dyrkelse ägnad åt andra än Allâh. Du vet att vissa avgudadyrkare dyrkade statyer, andra änglar och åter andra profeter och rättfärdiga. Likaså vet du att de dyrkade dem för att de skulle föra dem närmare Allâh och medla för dem. Detsamma avser dagens människor. Så när du vet hur falska dessa tre tvivel är, ska du veta att alla andra tvivel är lättare. Det är allom bekant att avgudadyrkarna förr i världen betrodde Allâh och att Han var Skaparen och Försörjaren som upprätthöll saker och ting. Deras erkännande till trots dömde Allâh dem för otro varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekrigade dem och beslagtog dem och deras egendomar. Detsamma gäller senare generationer.

17:55