18. Hakîm bin Djâbirs ord om Allahs händer

17 – Det har autentiserats från Ismâ´îl bin Abî Khâlid, från Hakîm bin Djâbir som sade:

”Jag har underrättats om att er Herre har bara vidrört tre saker med Sin hand: Han planterade paradiset med Sin hand, Han skapade Âdam med Sin hand och Han skrev Tora med Sin hand.”