18. Hadîth ”Under den finns en stund…”

700 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde fredagen och sade:

”Under den finns en stund vari det inte finns en muslim som står och ber och frågar Allâh om något utan att Han ger det till honom.”

Han visade med sin hand att den är kortvarig.”1

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

Beträffande stunden, så finns det många autentiska hadîther om den. De lärda är dock mycket splittrade om när den äger rum. Jag har nämnt de åsikterna i en annan bok. I den här boken skall jag bara nämna några hadîther som stöder några av de åsikterna.

1Autentisk.