18. Hadîth ”Korrekt tvagning i tid av svårigheter…”

Imâm ´Abdul-´Adhîm bin ´Abdil-Qawî al-Mundhirî (d. 656)

at-Targhîb wat-Tarhîb (193)

Kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/196)

193 – Också Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” rapporterade den via Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ska jag inte leda er till något som Allâh raderar synder, utökar belöningar och raderar illgärningar med?” De sade: ”Jo, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Korrekt tvagning i tid av svårigheter, många fotsteg till moskéer och inväntning av en bön efter en annan. Där har ni patrullering längs riksgräns.”1

Rapporterad av Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” via Shurahbîl bin Sa´d, från Abû Sa´îd al-Khudrî.

1God och autentisk.