18. Hadîth ”De är inte orena; de lever bland er.”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/35-36)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

13 – Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om katter:

”De är inte orena; de lever bland er.”1

Rapporterad av De fyra och autentiserad av at-Tirmidhî och Ibn Khuzaymah.

FÖRKLARING

Författaren (rahimahullâh) nämnde hadîthen i kapitlet om vatten för att ta reda på om katter är rena eller orena. Det är allom bekant att kattkött inte får ätas. Betyder det att katter är orena? Kattens urin, avföring och uppstötningar är orena. Deras saliv är dock inte oren. Beviset för det är att Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh) lät en katt dricka ur samma kärl som han skulle två sig ur. Vid det tillfället berättade han att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om katter:

”De är inte orena; de lever bland er.”

Kattens svett och saliv är nämligen rena. Om du vidrör en katt med blöt hand blir du inte oren, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”De är inte orena…”

Han klargjorde anledningen och sade:

”… de lever bland er.”

Det vill säga att katter är ett djur som minglar med människor. Allt som minglar med människor är svårt att undvika. På grund av den svårigheten uppstod denna underlättnad. Svårigheter medför underlättnad, där det finns svårigheter finns även underlättnad. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i religionen.”2

I och med att katter vistas i hemmen och går bland köksredskap, vatten, mjölk och annat, har Allâh upphävt deras orenhet så att de är rena. Det är Allâh (´azza wa djall) som gör saker och ting till rena och orena. I och med att katter blandas mycket med människor, har Allâh som sagt upphävt deras orenhet.

1Abû Dâwûd (75), at-Tirmidhî (92), an-Nasâ’î (68) och Ibn Mâdjah (367).

222:78