18. Följeslagarinnan med omålade händer

8 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”En kvinna kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att lova honom trohetseden. Hon hade dock inte målade händer varför han inte accepterade hennes trohetsed förrän hon målat dem.”1

1Abû Dâwûd (2/190), via honom al-Bayhaqî (7/86) och at-Tabarânî (1/219/2/3918). Hadîthen är god eller autentisk och rapporteras via många andra vägar som jag har nämnt i ”ath-Thamar al-Mustatâb fî Fiqh-is-Sunnah wal-Kitâb”.