18. Erinran i samband med möte med fiende och makthavare

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 72-73

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

103 – Abû Mûsa al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han var rädd för någon:

اللَّهمَّ إنَّا نجعلُك في نُحورِهِم ونعوذُ بِكَ من شُرورِهم

”Allâh! Vi låter Dig vara i deras bröst och vi söker skydd hos Dig mot deras ondska.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î.

104 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när han stod framför fienden:

اللهُمَّ أَنْتَ عضُدِي وَأَنْتَ نَصِيري بكَ أَحُولُ وَبكَ أَصول وَبك أُقاتلُ

”Allâh! Du är min Stödjare och Du är min Hjälpare. Jag rör mig tack vare Dig, jag angriper tack vare Dig och jag strider tack vare Dig.”2

105 – ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

”Vi behöver ingen annan än Allâh. Han är den bäste förvaltaren.”3

Det sade Ibrâhîm när han kastades i elden och det sade Muhammad i samband med att folk sade till honom:

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ

”Människorna har dragits samman mot er.”4

1Berättarkedjan är autentisk. al-Hâkim autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî.

2Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja, at-Tirmidhî som sade att den är god och Ahmad med en någorlunda kortfattad version.

33:173

43:173