18. En hyllning till al-Hamawiyyah

Publicerad: 19.10.05

Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 33

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Fri är Allâh från brister! Hur kommer det sig att varken sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller någon från Salaf sade åtminstone en gång att vi inte ska betro alla dessa verser och hadîther ordagrant? Varför befallde de oss inte att utgå från våra egna hjärnors värderingar och därmed tro på det ena och det andra? Ty sanningen ligger i det som går emot det bokstavstrogna. Granska och acceptera det som är överensstämmande med era hjärnors värderingar och det som inte är det ska ni antingen förhålla er passiva till eller också avfärda det!

KOMMENTAR

Denna Ibn Taymiyyahs bok ”al-Hamawiyyah” är en av hans bästa böcker. Boken är en av de tydligaste avvisningarna av lögnarna. Den klargör deras avvikelse och villfarelse, oenighet och påhitt. Den visar hur långt borta de är från vägledningen samtidigt som den också klarlägger deras yttersta villfarelse och att deras enda väg till riktighet ligger i att återvända till Qur’ânen och Sunnah. Som Allâh (´azza wa djall) sade:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

”Vill de kanske dömas efter den hedniska tidens lagar? Men för dem som har visshet finns ingen bättre domare än Allâh.”1

Allâh (subhânah) känner Sig själv och alla andra bättre än vad andra gör. Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den kunnigaste om sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ). Det Allâh säger om Sig själv och det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om sin Herre är sant och riktigt. Allting annat är falskhet och villfarelse.

15:50