18. Den första militärexpeditionen

Den första militärexpeditionen som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde var Abwâ’-expeditionen. Den ägde rum i Safar två år efter utvandringen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) deltog själv i den militärexpeditionen. När han hade kommit fram till Waddân slöt han fred med Banû Dhamrah bin Bakr bin ´Abdi Manâh bin Kanânah och deras stamhövding Makhshî bin ´Amr. Därefter återvände han till al-Madînah utan strid. Vid det tillfället lät han Sa´d bin ´Ubâdah (radhiya Allâhu ´anh) vara ställföreträdare i al-Madînah.