18. De är överdrivet involverade i kvinnorelaterade frågor

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 183

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

18 – al-Ikhwân al-Muslimûn är överdrivet involverade i kvinnorelaterade frågor. Deras syfte är att egga den allmänna opinionen och locka anhängare. De har tagit de frågorna till en sådan nivå, att de har glömt bort kallet till monoteism och Sunnah och bekämpning av avguderi och innovationer bara för att involvera sig i kvinnorelaterade frågor på heltid. Sanningen är den att vi ska värna om två saker: dogmen och kyskheten. Bådadera är viktiga, men dogmen är tvivelsutan viktigare att måna om. Allâh låter trots allt den som Han vill väl förstå religionen.