18 – Därför tog al-Madkhalî med Qutbs båda uttalanden om panteismen

Shaykh Bakr sade:

”Ni gjorde bra ifrån er när ni citerade hans avvisning av panteismen i hans förklaring till ”al-Baqarah”. Till det hör hans ord: ”Härmed utesluts panteismen från det sanna, islamiska tankesätt.””

Jag ber Allâh att Han låter mig göra bra ifrån mig inom alla mina ord och handlingar och däribland min diskussion med Sayyid Qutb.

Du skall dock veta att jag inte har nämnt hans ord för att försvara honom. Ty det skulle innebära att jag bedrar muslimerna. Jag har endast nämnt dem för att avvisa dem som säger att dessa ord finns i den andra upplagan och på så sätt har de avskaffat hans ord i ”al-Hadîd” och ”al-Ikhlâs” i den första upplagan. Jag avvisade detta tvivel och visade att det är rena motsatsen och att det han sade i förklaringen till ”al-Baqarah” skrevs innan panteismen i förklaringen till ”al-Hadîd” och ”al-Ikhlâs”. Enligt Qutbiyyûns och er egen terminologi avskaffar Qutbs förklaring i ”al-Hadîd” och ”al-Ikhlâs” samt hans antydan i ”al-Kawthar” hans förklaring i ”al-Baqarah”.

Jag förklarade för er i ”Adhwâ’ Islâmiyyah” att panteisternas, och i synnerhet Ibn ´Arabî,  motsägelser inte hindrar de lärda från att stämpla dem som panteister och panenteister1. Hänvisa om du vill till Shaykh-ul-Islâms ord:

”Ibn ´Arabî hade fyra trosläror:

1 – Abûl-Ma´âlîs och hans anhängares lära som är tom på bevis.
2 – Samma troslära med skolastiska bevis.
3 – Ibn Sînâs och hans jämlikars troslära som skiljer mellan obligatorisk och möjlig existens.
4 – Den slutgiltiga analysen som han kom fram till, nämligen att existens är en.”2