18. Damaskus och dess invånares godhet

132 – Hâfidh Abûl-Qâsim rapporterade med sin berättarkedja via Abûd-Dardâ’ att han var i Damaskus och att Mu´âwiyah bad honom återvända till Hims. Då sade han:

”Mu´âwiyah! Befaller du mig att lämna det islamiska landets grund?”

133 – Abû Khaythamah rapporterade att Mu´âwiyah frågade Ka´b:

”Tycker du mer om Hims än Damaskus?” Han svarade: ”Nej. Damaskus.” Han sade: ”Varför det?” Han svarade: ”En lada i Damaskus är bättre än en herrhård i Hims.”

134 – Hâfidh Abûl-Qâsim rapporterade via Yûnus bin Maysarah bin Halbas att en man och hans familj levde en hel månad i Tabariyyah på 6.5 kg. När de flyttade till Damaskus levde de på 3.25 kg.

135 – ´Abdur-Rahmân bin Yazîd bin Djâbir sade:

”Jag frågade Sallâm bin al-Aswad om anledningen att han flyttade från Hims till Damaskus. Han sade: ”Jag har fått reda på att välsignelsen där är dubbelt så stor.”

136 – ´Ubayd bin Ya´lâ var en lärd man från Jerusalem som bodde i ´Asqalân. Han sade till en man:

”Flytta från Palestina till Damaskus. Hela Shâms godhet tas till Damaskus.”

137 – Abû Khaythamah rapporterade via ash-Shaybânî som sade:

”Nawf al-Bikâlî var imam i Damaskus. När han vände sig mot människorna brukade han säga: ”Må Allâh inte älska den som inte älskar er. Må Allâh inte förbarma Sig över den som inte förbarmar sig över er.”