18. Bönens tredje pelare

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

Att läsa al-Fâtihah är en pelare i varje Rak´ah. Hadîthen säger:

Den som inte läser Bokens inledning har ingen bön.”1

Det vill säga Qur’ânens inledning.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

Detta är vädjan om välsignelse och hjälp.

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.”2

Lov och pris är beröm. Att det nämns i bestämd form (ال) tyder på allt lovord. Det vackra som inte föregås av en handling, liksom skönhet, hyllas och lovprisas inte.

Herren är den Dyrkade, Skaparen, Försörjaren och Ägaren som uppfostrar och förfogar över hela skapelsen med favörer.

Skapelserna är allt förutom Allâh. Han är allas Herre.

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Den Nåderike, den Barmhärtige.”3

Den Nåderike omger alla skapelser med Sin nåd.

Den Barmhärtige behandlar endast de troende med Sin barmhärtighet. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

Och Hans barmhärtighet omsluter de troende.”4

مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

… som allsmäktig råder över Domens dag!”5

Det vill säga Avlöningens och Räkenskapens dag. Då belönas alla för sina handlingar. Den som gjorde väl, belönas väl, och den som gjorde dåligt, belönas dåligt. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

Och vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder Ja, vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder? Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Allâh.”6

Hadîthen från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger:

Den smarte granskar sig själv och handlar inför livet efter döden. Den oförmögne följer efter sitt jags lust och har falska förhoppningar om Allâh.”7

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Endast Dig dyrkar vi och endast Dig anropar vi om hjälp.”8

Vi dyrkar ingen annan än Dig. Pakten mellan slaven och hans Herre är att han inte dyrkar någon annan än Honom och att han inte ber någon annan än Honom om hjälp.

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

Led oss på den raka vägen…”9

Visa oss, vägled oss och stadga oss. Den raka vägen är islam. En annan tolkning är sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ytterligare en tolkning är Qur’ânen. Alla tolkningar är korrekta. Den raka vägen är vägen som saknar krokighet.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

… den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor.”10

De saligas väg. Beviset för det är Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

De som lyder Allâh och sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allâh välsignar med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel skara!”11

غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ

… inte de som har drabbats av vrede…”12

De är judarna. De har kunskap som de inte praktiserar. Du skall be Allâh skydda dig mot deras väg.

وَلاَ الضَّالِّينَ

”… och inte de som har gått vilse!”13

De är nasaréerna. De dyrkar Allâh utav okunnighet och villfarelse. Du skall be Allâh skydda dig mot deras väg. Beviset för de vilsna är Hans (ta´âlâ) ord:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

Säg: ”Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna? [Det är] de som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv.”14

Hadîthen från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger:

Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och nasaréerna?” Han svarade: ”Vem annars?”15

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Den andra hadîthen säger:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”16

FÖRKLARING

Därefter nämner han Allâh och säger:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.”

Det sägs i hopp om hjälp av Allâh.

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är Han som skall dyrkas av alla skapelser.

Den Nåderike är Han som besitter en vid nåd.

Den Barmhärtige är Han som besitter en speciell barmhärtig mot de troende:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

Och Hans barmhärtighet omsluter de troende.”

إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Allâh är barmhärtig och ömmar för människorna.”17

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.”

Lov och pris är som sagt en hyllning. Skapelsernas Herre är alla världars Herre.

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Den Nåderike, den Barmhärtige.”

Den Nåderike besitter en vid nåd. Den Barmhärtige besitter en specifik barmhärtighet mot de troende.

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

… som allsmäktig råder över Domens dag!”

Det vill säga Avlöningens och Räkenskapens dag. Han äger Avlöningens och Räkenskapens dag. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

Och vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder Ja, vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder? Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Allâh.”

Domens dag är nämligen Avlöningens och Räkenskapens dag. I hadîthen står det:

Den smarte granskar sig själv och handlar inför livet efter döden. Den oförmögne följer efter sitt jags lust och har falska förhoppningar om Allâh.”

Den kloke och skarpsinnige rannsakar sig själv och arbetar seriöst inför livet efter döden. Den oförmögne är den late som följer sitt jags lust och har falska förhoppningar om Allâh. Hadîthen är känd. Dess berättarkedja består av en någorlunda slapphet.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Endast Dig dyrkar vi och endast Dig anropar vi om hjälp.”

Endast Dig, Herre, dyrkar vi. Vi dyrkar bara Dig. Dyrkan handlar om att utföra allt som Han har befallt däribland bönen och fastan. Endast Dig ber vi om hjälp inom alla våra jordiska ändamål. Vi ber Dig, Herre, om hjälp inom allting. Det bevisar att slaven får bara dyrka och be sin Herre om hjälp. Det är det korrekta. Slavens skyldighet är att dyrka endast Allâh. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Åkalla därför Allâh med ren och uppriktig tro, även om det ses med ovilja av de otrogna!”18

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Människor! Dyrka er Herre, som har skapat er och dem som levde före er så att ni fruktar.”19

اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

Led oss på den raka vägen…”

Visa oss den, vägled oss till den och stadga oss på den. Vägledningen innebär visning, vägledning och stabilisering. Den raka vägen är vägen som Allâh har föreskrivit för Sina slavar och som leder till Honom. Det är Hans raka väg som Han har sänt Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med. Den raka vägen är den som saknar krokighet och går ut på fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah.

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

”… den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor.”

De är sändebuden och deras lärda och praktiserande anhängare. De är på den raka vägen, en väg som de välsignade går på. De är människor som vet och handlar. Han (subhânah) sade:

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

”De som lyder Allâh och sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allâh välsignar med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel skara!”

Dessa är de välsignade; sändebuden och deras anhängare.

غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ

”… inte de som har drabbats av vrede…”

De är judarna. Allâhs vrede har drabbat dem på grund av deras otro, avund och raseri.

وَلاَ الضَّالِّينَ

”… och inte de som har gått vilse!”

De är nasaréerna. De dyrkar utmed okunnighet.

Judarnas sjukdom är omedgörlighet trots att de vet. Nasaréernas sjukdom är okunnighet. Så är det i princip. Han (ta´âlâ) sade:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

”Säg: ”Skall vi säga er vilka de är som i allt vad de företar sig är de största förlorarna? [Det är] de som har inriktat hela sin strävan på det som hör till denna värld och ändå tror att de har levt ett gott och rättskaffens liv.”

Så beskrivs nasaréerna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att följa dem som levde innan er liksom fjädrarna på pilen. Om de hade gått in i en ödlegrop skulle ni ha följt efter.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Judarna och nasaréerna?” Han svarade: ”Vem annars?”

Det vill säga människor som har drabbats av vrede och villfarelse. De flesta har missbrukat sin väg när de har lämnat sanningen för lusten. Ibland har de gjort det avsiktligt, ibland har de gjort det okunnigt. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

”De flesta människor uppnår inte tron, hur mycket du än önskar det.”20

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

”Men få är de bland Mina slavar som känner tacksamhet.”21

I den andra hadîthen sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”

Detsamma gäller judarna; de delades upp i sjuttioen grupper varav alla skall till Elden frånsett en. Dessa var Mûsâs anhängare på och efter hans tid. Nasaréerna delades upp i sjuttiotvå grupper varav alla skall till Elden frånsett en. Dessa var ´Îsâs och Mûsâs anhängare; profeternas anhängare. Alla andra går under. I Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare den räddade gruppen. Alla andra som motsäger honom går under.

1al-Bukhârî (756) och Muslim (394).

21:1

31:2

433:43

51:3

682:17-19

7at-Tirmidhî (2459) som sade att den är god, Ibn Mâdjah (4260), Ahmad (17123) och al-Hâkim (1/57) som autentiserade den. Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (263).

81:5

91:6

101:7

114:69

121:7

131:7

1418:103-104

15al-Bukhârî (4356) och Muslim (2669).

16Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

172:143

1840:14

192:21

2012:103

2134:13