18. Bevis för Allâhs skepnad

18 – Muhammad bin Ahmad bin ´Abdillâh al-Djârûdî underrättade oss: at-Tabarânî underrättade oss: ad-Dabrî berättade för oss… ح Yahyâ bin ´Ammâr underrättade oss: Muhammad bin Ibrâhîm bin Djanâh berättade för oss: Ishâq bin Ibrâhîm berättade för oss: Muhammad bin Râfi´ berättade för oss… ح Abû Ya´qûb underrättade oss: Min farfar berättade för oss: Hâtim och Ibn Mahbûb berättade för oss: Salamah berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss: Ma´mar underrättade oss, från Hammâm bin Munabbih: Detta är vad Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade för mig: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh skapade Âdam (´alayhis-salâm) i Sin skepnad. Han var 60 armslängder lång.”1

1al-Bukhârî (6227) och Muslim (2841).