18. Bevis för Allâhs hand 4

18 – Muhammad bin Sahl bin al-Fudhayl berättade för oss: ´Umar bin Shabbah berättade för oss: Safwân bin ´Îsâ berättade för oss: Muhammad bin ´Adjlân berättade för oss, från sin fader, från Abû Hurayrah som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen ålade Han sig själv skriftligt med Sin högra hand: Min nåd överväldigar Min vrede.”