18. Betydelsen av trosbekännelsen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 31

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Han (ta´âlâ) sade:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

Dyrka Allâh och avguda ingenting, vad det än kan vara, med Honom.”1

FÖRKLARING

Alla omnämnda verser har en och samma metodik. Allâhs ord:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

”Dyrka Allâh och avguda ingenting, vad det än kan vara, med Honom.”

påminner till fullo om:

أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Dyrka Allâh och håll er borta från överskridning!”

Ty båda verserna har samma källa. När Allâh säger:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ

”Dyrka Allâh…”

påbjuder Han att Han allena dyrkas. Och när Han säger:

وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

”…och avguda ingenting, vad det än kan vara, med Honom.”

förbjuder Han avguderi. Det är alltså betydelsen av trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh. Trosbekännelsen förbjuder avguderi och påbjuder dyrkan av Allâh (´azza wa djall) allena. Betydelsen av:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ

”Dyrka Allâh…”

är att ni ska dyrka Honom uppriktigt.

14:36