18. Bästa åkallan i samband med bruten fasta

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 22

Fråga: Vilken åkallan är åtråvärd att läsa när man bryter fastan? Vad ska fastan brytas med?

Svar: I detta fall är det åtråvärt att läsa:

ذَهَبَ الظَمأ وَ ابْتَلَتِ العُرُوقُ وَ ثَبَتَ الأجْرُ إن شاء الله

”Törsten har försvunnit, ådrorna har vätts och belöningen har – om Allâh vill – fastställts.”

Den fastande ska bryta sin fasta med färska eller torra dadlar. Finns ingetdera bryter han fastan med vatten, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har underrättat oss.