18. Bara han förstår al-Albânî

Vårt land är känt för sitt fina bemötande av folk som inte är speciellt bra. Hur skall det då vara gentemot en av muslimernas lärda som erhåller Salafiyyahs dogm, följer Sunnah och har tjänat islam så väldigt mycket? Ett land som vårt skall inte lyssna till illasinnade och lustdrivna människor vilkas motiv bara Allâh känner till.

Med det sagt framgår det att Shaykhens (rahimahullâh) användning av ordet ”kamp” syftar inte på väpnad kamp utan på upplysning, undervisning och kall till Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Han ägnade hela sitt välsignade liv åt det i sina skrifter, råd och debatter. Den som läser hans böcker och biografier, inser det klart och tydligt. Det råder inga tvivel om att de tvetydiga människoras hopkok mot honom är rena lögner och påhitt vilkas motiv bara Allâh känner till.