18. Är det tillåtet att stryka på en fez?

Fråga 18: Är det tillåtet att stryka på en fez1?

Svar: Om det är lätt att ta av den så skall det tillsynes inte vara tillåtet eftersom den till viss mån påminner om kalotten. I princip är det obligatoriskt att stryka huvudet till dess att det klargörs att plagget får bestrykas.