18. Andra observationen i al-Intisâr li Kitâb-il-´Azîz al-Djabbâr

Den andra observationen är att jag har märkt att när al-Qummî skall förklara en Qur’ân-vers säger han:

”Han sade…”

Sedan nämner han versen. Han säger alltså inte ”Allâh (ta´âlâ) sade”, ”Allâh (´azza wa djall) sade” eller ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade”. Det ger läsaren en känsla att mannen inte högaktar Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Dock nämner han ingen från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familjs imamer utan att han också säger ”´alayhis-salâm”.