18. Alla ville vara den mannen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, s. 108-109

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh kommer att låta honom erövra.”

Detta är ´Alî bin Abî Tâlibs andra utmärkande drag, nämligen att Allâh kommer att låta denne förvant erövra den belägrade staden. Det påvisar också Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap. Ty det som Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade skulle ske i framtiden skedde verkligen.

När folket hörde denna väldiga glada nyhet och den mannens drag, började följeslagarna måna om den saken utav kärlek för godhet. Hela natten gick åt diskussioner kring det. Vi har redan talat om hur de spekulerade i de sjuttiotusen som ska inträda i paradiset utan räkenskap och straff. Det bevisar att följeslagarna månade om dygder och saker relaterade till efterlivet mer än vad världsliga människor månar om jordelivet och att de tävlade om goda handlingar. I samband med denna händelsen sade ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh):

”Det var den enda natt som jag hoppades på ledarskap.”1

Han hoppades på att vara den ledare som skulle leda den armén och erövra den staden för att vara den ”som älskar Allâh och Hans Sändebud och som älskas av Allâh och Hans Sändebud”. Sahl sade:

”På morgonen begav sig alla till Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hopp om att få fanan.”

Alla ville vara den mannen av kärlek för att sträva för Allâhs sak, upphöja Hans ord och erhålla den glada nyheten.

1´Abdur-Razzâq (20389).