177. Slavar får inte misshandlas

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/201)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

177 – ´Amr bin ´Awn och Musaddad berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från Abû Firâs, från Abû Sâlih, från Zâdhân, från Ibn ´Umar som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som örfilar eller slår sin slav för något denne inte har gjort, ska botgöra genom att frige honom.”1

FÖRKLARING

Det betyder att ägaren inte får misshandla sin tjänare orättvist. Han får varken örfila honom, slå honom eller straffa honom för något denne inte har gjort. Den som gör det ska botgöra genom att frige honom. Liksom i den förra hadîthen, står detta påbud för rekommendation och inte plikt.

1Autentisk.