177. Gravens tre frågor

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 194-195

När den döde har begravts och människorna lämnat hans grav, hör han deras fotsteg, säger hadîthen. Då återvänder hans själ till kroppen. Ingen annan än Allâh har vetskap om detta gravliv. Allâh förmår allt. Efter att den döde återfått sin själ i kroppen och ett nytt liv inletts, kommer två änglar för att ställa honom tre frågor: Vem är din Herre? Vilken är din religion? Vem är din profet?1 Svarar han rätt, är han en vinnare och segrare vars grav blir till en av paradisets trädgårdar varefter han inträder i paradiset på Domedagen. Och om han inte svarar korrekt, blir hans grav till en av Eldens avgrunder. Hans grav kommer att krympa så att hans revben går in i varandra2. Den förstes grav kommer att vidgas så långt ögat kan nå och en dörr till paradiset kommer att öppnas varifrån han erhåller dess nåd och doft. Den andres grav kommer att krympa så att hans revben går in i varandra och en dörr till Elden kommer att öppnas varifrån han tar del av dess hetta och gifter.

De rätta svaren som innebär stadga för talaren är: Allâh är min Herre, islam är min religion och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är min profet:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i jordelivet och i efterlivet…”3

Det rätta svaret är frukterna av tron på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), inte inlärning och utbildning. Den som saknar tro kommer inte att svara rätt. Hycklaren, som visar tro och döljer otro i jordelivet, kommer inte att svara rätt. Iställer kommer han att säga:

”Öh, öh. Jag vet inte. Jag hörde människorna säga en sak så jag samma sak.” Han kommer att bli så pass slagen med en hammare, att om ett berg hade blivit slaget med det skulle det ha blivit till sand. Han kommer att skrika så högt att alla Allâhs skapelser hör honom frånsett djinner och människor. Om en djinn eller en människa hade hört honom skulle de ha dött.”4

وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء

”… men de orättfärdiga låter Han gå vilse. – Allâh gör vad Han vill.”5

1Ahmad (4/287) och (4/295), Abû Dâwûd (4753) och al-Hâkim (1/37-40) som autentiserade den.

2Ahmad (4/287) och Abû Dâwûd (4753).

314:27

4Ahmad (4/287) och Abû Dâwûd (4753).

514:27