176. Rekommenderat att frige sin slagne slav

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/200)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

176 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: Husayn berättade för oss: Jag hörde Hilâl bin Yasâf säga:

”Medan vi stod och sålde lin hos Suwayd bin Muqarrin kom en slavinna ut och sade något till en man. Mannen slog till slavinnan varvid Suwayd bin Muqarrin sade till honom: ”Slog du henne i ansiktet? Jag var den yngste av sju bröder och vi hade bara en betjänt. En av oss slog till henne varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde honom att frige henne.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar hur allvarligt det är att slå någon i ansiktet. Således går soningen ut på att frige den slagne. Det är dock endast rekommenderat, menar de lärde.

1Autentisk.