174. Ansiktet får inte slås

 al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

174 – Khâlid bin Makhlad berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss: Muhammad bin ´Adjlân berättade för oss: Min fader underrättade mig, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Om någon av er slår sin betjänt, så skall han undvika ansiktet.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar ett allmänt förbud mot slag mot ansikte. Det spelar ingen roll om det är en betjänt eller någon annan som blir slagen. Med andra ord är det inte tillåtet för någon att avsiktligt slå någon annan i ansiktet; inte barn, inte fru, inte betjänt – ingen. Ty ansiktet är människans ädlaste kroppsdel varför det är otillåtet att missbruka det. Oavsett om slaget är i uppfostrande syfte eller hämnd så är det förbjudet att slå mot ansiktet.

1Autentisk.