173. Inget kaos i islam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 187

Muslimer är skyldiga att vallfärda varje år. Individuellt behöver alla vallfärda en gång – det räcker. Allting utöver det är bara rekommenderat.

Vem är det som håller i vallfärden? Muslimernas ledare som leder vallfärdarna, utropar ´Arafah-dagen, står med dem i ´Arafah, beger sig till Muzdalifah och genomför de resterande ritualerna – oavsett om imamen själv vallfärdar med dem eller om det är hans ställföreträdare som gör det. Sakfrågan ska nämligen inte vara kaotisk. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah vallfärdar med sin ledare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fastan hålls den dag som människorna fastar, och Adhhâ hålls den dag som människorna slaktar.”1

Sådär agerar det islamiska samfundet. De fastar tillsammans när nymånen har synats hos alla, de vallfärdar tillsammans, de ber ´Îd-bönen tillsammans. Samling kännetecknar Ahl-us-Sunnah, medan splittring kännetecknar Ahl-ul-Bid´a och de vilsna.

1at-Tirmidhî (696), Abû Dâwûd (2324), och Ibn Mâdjah (1660). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (4287).