172. För enighetens skull

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 186

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

135 – Vallfärd och kamp pågår med den muslimske makthavaren, from som syndig, fram till Apokalypsen. Inget kan annullera eller häva dem.

FÖRKLARING

Bön bakom ledarna har redan kommit på tal, oavsett om de är fromma eller syndiga. Vi ber bakom dem och rättar oss därmed efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. Ty han befallde oss att lyda ledarna och förbjöd oss att skilja oss från dem. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) rättade sig efter hans order och bad bakom ledarna ehuru de gjorde stora synder. al-Hadjdjâdj är ett exempel på sådana ledare. Sådär handlade de för enighetens skull. Sådär lyder Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm i kontrast till Khawâridj och Mu´tazilah.