171. Inga människor får förtryckas

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/117)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

171 – Muhammad bin Salâm berättade för oss: Abû Mu´âwiyah underrättade oss, från al-A´mash, från Ibrâhîm at-Taymî, från hans fader, från Abû Mas´ûd som sade:

”Jag slog min dräng varvid jag hörde en röst bakom mig säga: ”Du ska veta, Abû Mas´ûd, att Allâh har större makt över dig än vad du har över honom.” Jag vände mig om och såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Härmed är han fri för Allâhs sak.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Annars hade Elden vidrört dig” eller ”Annars hade Elden svidit dig”.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar att det är förbjudet att besvära folk, inklusive slavar, med slag, förtal och dylikt. Den som överskrider den föreskrivna agans gräns utsätter sig själv för straff. Det gjorde exempelvis denne man som slog sin dräng. Således upplyste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att förtryckaren orsakar sitt eget straff. Rättfärdig aga är emellertid harmlös.

Hadîthen bevisar också profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagares känslighet och snabba initiativtagande till frigörelse ur Elden. Så fort Abû Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) hade hört profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, frigav han sin dräng som han hade slagit och sade:

”Allâhs sändebud! Härmed är han fri för Allâhs sak.”

Följaktligen sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som inte talar av egen drift:

”Annars hade Elden vidrört dig” eller ”Annars hade Elden svidit dig”. Något sådant kunde han inte säga utan uppenbarelse från Allâh (´azza wa djall).

Muslimer! Var snara att befria er själva ur Elden! Det gör ni genom att göra goda handlingar och avstå från synder. Människan är ålagd att fundera över Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) makt över henne och inte förtrycka någon människa.

1Autentisk.