171. al-Qummîs femte förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade:

´Alî bin Ibrâhîm sade angående Hans ord:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

Det är Han som har sänt Sitt sändebud med vägledningen och den sanna tron som skall föras till seger över all annan gudstro, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna.”1

Den uppenbarades kring Mahdî från Muhammads hus.”2

Denna tolkning och förvrängning hör till den värsta sortens lögn mot Allâh. Hur många verser har inte dessa Râfidhah och Bâtiniyyah förvrängt till förmån för den obefintlige Mahdî som aldrig heller kommer att finnas! Låter Allâh religionens seger hänga på en figur som hittats på av Râfidhah och inte på Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), det bästa sändebudet? Râfidhah ljuger om Allâh. Allâh har låtit religionen segra och råda över alla andra religioner, hur förhatligt detta än kan vara för avgudadyrkarna. Allâh har infriat Sitt löfte till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Men i och med att Râfidhah och Bâtiniyyah besväras av den segern väljer de att förvränga Allâhs skrift så att de kan stilla sina lustar och falska dogmer.

Allâh har förvisso skandaliserat dem, blottat deras lögn och gjort dem till åtlöje. Deras legend har passerat 1167 år. De påstår att han aldrig har lämnat sin grotta under hela denna period, ty han fruktar för sitt liv. Trots att Râfidhah har grundat ett starkt land vågar han inte gå ut. Är en sådan person lämpad för att vara soldat än mer en ledare som leder arméer och stormar in i fronter? Râfidhah! Ska ni inte sluta upp med er falskhet och istället återvända till Allâhs sanna religion? Ska ni inte sluta hata Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och muslimerna? Ska ni inte sluta förvränga Allâhs skrift och hitta på om Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Muhammads hus?

19:33

2Tafsîr al-Qummî (1/289).