170. Bestrykning av läderstrumpor i en dogmatisk bok

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 184

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

134 – Vi tillåter bestrykning av läderstrumpor, såväl för hemmastadda som för resenärer. Så har det rapporterats.

FÖRKLARING

Varför nämns en förgreningsfråga i en dogmatisk bok? Därför att den dementeras av innovatörer. Ahl-us-Sunnah bekräftar bestrykning av läderstrumpor utifrån mångfaldiga hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Râfidhah är kända för att dementera bestrykning av läderstrumpor. De skiljer sig från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah på den punkten. De skiljer sig från bekräftade hadîther. Bestrykningen är alltså bekräftad; hemmastadda bestryker ett dygn och resenärer bestryker tre dygn.

Râfidhah dementerar som sagt bestrykning av läderstrumpor. Istället tillåter de bestrykning av fötter, vilket är ett exempel på större argumentationsfel. Ingen delar deras åsikt. När de valde att avstå från sanning, prövade Allâh dem med osanning.