17. Tillåten intimitet med menstruerande kvinna

16 – Tillåten intimitet med menstruerande kvinna

Han får åtnjuta henne till fullo frånsett hennes könsorgan. Det finns flera hadîther i ämnet:

1 – ”… gör allting bortsett från samlag.”

2 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade:

”När vi fick våra månadsperioder befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) oss att ta på oss höftskynke. Därefter kelade1 hennes make med henne.”

3 – Några av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur sade:

”Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville vara intim med en menstruerande kvinna täckte han hennes kön med tyg [och gjorde sedan vad han ville].”2

1Ibn-ul-Athîr sade:

”Det vill säga smekte. Det kan också åsyfta penetrering i könet och utanför.” (an-Nihâyah)

Det är uppenbarligen det andra alternativet som avses här, vilket ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade. as-Sahbâ’ bint Karîm sade:

”Jag frågade ´Â’ishah: ”Vad kan en man göra med sin menstruerande kvinna?” Hon svarade: ”Allt förutom samlag.” (Ibn Sa´d (8/485))

Detsamma har autentiserats från henne gällande den fastande. Se ”as-Sahîhah” (220-221). Hadîthen rapporteras av al-Bukhârî, Muslim, Abû ´Awânah och Abû Dâwûd (260) som står för formuleringen.

2Abû Dâwûd (262) som står för formuleringen. Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor. Den autentiserades av Ibn ´Abdil-Hâdî och stärktes av Ibn Hadjar och al-Bayhaqî (1/314) som står för tillägget.